Relining & renovering af afløb og faldstammer

Afløb og faldstammer udgør en stor del af ejendommen samt den daglige rutine. Det er derfor vigtigt, at ledningsnettet fungerer optimalt. Findes der ingen nyere kontrolrapporter over dine faldstammer bør der bestilles et eftersyn hurtigst muligt.

Faldstammer uden relining har en levetid på cirka 40 år, og hvis bare et af rørende springer er det krævende på tid og økonomi at få løst. Derfor anbefaler vi altid at afløb og faldstammer gennemgår en renovering med relining – inden det går galt.

Relining er en forholdsvis ny teknik inden for renovering af faldstammer, kloak- og afløbsrør. Teknikken gør det muligt at reparere ødelagte ledningsnet indefra, uden at nedlægge vægge eller grave gulve op. Relining er den mest optimale løsning, hvis dine afløb skal sikres nu og de næste mange år frem.

Fordele ved relining af faldstammer

  • Nye, holdbare rør.
  • Levetid på 50+ år.
  • Materialerne tåler mekanisk rens.
  • 60% elektricitet.
  • Tåler varme og kulde.
  • Minimale gener fior

Vi tilgår opgaven hurtigt og professionelt, sådan at beboerne kan blive boende i lejlighederne, imens vi er i gang med renoveringen.

Sådan går vi til opgaven

Hos LT VVS starter vi altid med at undersøge problemet, for dernæst at gennemgå opgavens omfang med kunden. Vi går først igang, når alle parter er indforstået med proceduren ved renoveringsprocessen:

  1. Analyse af ledningsnettet
  2. Gennemgang og planlægning af opgavens omfang
  3. Praktiske informationer: Strøm, vand, annoncering til beboerne etc.

Endeligt er det vigtigt, at beboerne i ejendommen får mulighed for at stille spørgsmål til forløbet, hvorfor vi sørger for at advisere alle beboerne i god tid.

Under selve renoveringsprocessen, starter vi altid med at afdække gulve samt afmontere toiletter og vandlåse i de rum, hvor opgaven skal udføres. Derfra går vi igang med rensning af rørene, hvor vi spuler og lader dem tørre. Derefter går vi igang med relining af et nyt, elastisk rør, som får en tykkelse på ca. 3 mm.

Når arbejdet er klaret efterlader vi naturligvis rummene i samme stand som da vi kom og afløbene vil være klar til brug blot et par timer efter indgrebet.

Vi dokumenterer og evaluerer

Vi kvitterer altid med dokumentation i form af TV-inspektion samt egen kontrolrapport for hver enkel lejlighed, som udleveres til bygherren. På den måde sikrer vi os, at resultatet og forløbet lever op til alle krav.